Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długa 46/47

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Punkt widokowy: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długa 12

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

pon. 10:00 - 16:00
wt. 10:00 - 16:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 16:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 10:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

pon. 10:00 - 13:00
wt. 09:00 - 16:00
śr. 09:00 - 16:00
czw. 09:00 - 16:00
pt. 09:00 - 16:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Bilety:
Normalny: 8 zł
Ulgowy: 4 zł
Normalny grupowy**: 7 zł
Ulgowy grupowy**: 3 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

pon. 10:00 - 16:00
wt. 10:00 - 16:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 16:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 10:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Bilety:
Normalny: 15 zł
Ulgowy: 7 zł
Rodzinny*: 35 zł
Normalny grupowy**: 14 zł
Ulgowy grupowy**: 6 zł

pon. 10:00 - 18:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 10:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Zamówienia publiczne - archiwum

Termin i miejsce
złożenia zamówienia
Wartość Euro Kod CPV Nr zamówienia
Przedmiot zamówienia
Kontakt
2013-11-29
godz. 10:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 kancelaria
> 30.000 92.52.22.00-8
45.45.30.00-7
477242 - 2013
Konserwacja i restauracja pomieszczeń Zespołu Przedbramia ulicy Długiej - Wieży Więziennej i...
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 pok. 105.
2013-11-13
godz. 11:00

na adres: zam.publiczne@mhmg.gda.pl lub składać w kancelarii Muzeum
do 30.000
Zapytanie ofertowe: wykonanie stolarki drzwiowej, uporządkowanie ościeży, kamiennych stopni,...
Maciej Szczepkowski, tel. 512 418 743 Katarzyna Darecka, tel. 512 418 738 Joanna Harasim – Grym, tel. 512 418 746
2013-11-12
godz. 00:00

Kancelaria lub pocztą na adres zam.publiczne@mhmg.pl
do 30.000
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i czasu działania oświetlenia awaryjnego w obiektach...
Kazimierz Formela tel. 512 418 739
2013-11-07
godz. 10:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 (kancelaria).
do 30.000
440560 - 2013
Wykonanie modernizacji systemów technicznej ochrony mienia SSWiN, KD, CCTV w celu podniesienia...
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 pok. 101.
2013-11-06
godz. 11:00

na adres: zam.publiczne@mhmg.gda.pl lub składać w kancelarii Muzeum
do 30.000
Zapytanie ofertowe: przygotowanie pomieszczenia "zespołu cel" do nowych funkcji wystawienniczych...
Joanna Grążawska, tel. 512 418 732 Aleksandra Pudło, tel. 512 418 751
2013-10-31
godz. 11:00

Kancelarii MHMG lub na adres: kancelaria@mhmg.pl
do 30.000
Zapytanie ofertowe: wykonanie inwentaryzacji cyfrowej w formie chmury punktów RGB i zdjęć...
Maciej Szczepkowski tel. 512 418 743
2013-08-23
godz. 00:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 (kancelaria)
do 30.000
Na wykonywanie zadań z zakresu BHP, p.poż. oraz obrony cywilnej.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Kazimierz Formela – 512 418 739
2013-08-02
godz. 16:00

k.krause@mhmg.pl lub osobiście do siedziby Zamawiającego - do kancelarii Muzeum ul.Długa 46/47 (w godzinach od 8 :00 do 16:00
do 30.000
Produkcja towaru do sklepów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
Osoba do kontaktu: Kinga Krause tel. 058 76 79 127, e-mail: k.krause@mhmg.pl
2013-07-15
godz. 15:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 kancelaria
do 30.000
Modernizacja instalacji elektrycznej oraz prace remontowe w pomieszczeniu Izby kucharki w Domu...
Kierownik Domu Uphagena dr Ewa Szymańska oraz z-ca kier. Wojciech Szymański, nr tel.58 326 07 19 lub 58 326 07 10
2013-07-15
godz. 15:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 kancelaria
do 30.000
Wykonanie pierzyn, poduszki i siennika oraz ręczne uszycie pościeli do Izby Kucharki w Domu...
Kierownik Domu Uphagena dr Ewa Szymańska oraz z-ca kier. Wojciech Szymański, nr tel.58 326 07 19 lub 58 326 07 10.