Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 46/47

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Punkt widokowy: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 12

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 16:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Bilety:
Normalny: 8 zł
Ulgowy: 4 zł
Normalny grupowy**: 7 zł
Ulgowy grupowy**: 3 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Bilety:
Normalny: 15 zł
Ulgowy: 7 zł
Rodzinny*: 35 zł
Normalny grupowy**: 14 zł
Ulgowy grupowy**: 6 zł

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Remont parkietów w pomieszczeniach w Domu Uphagena w Gdańsku ul. Długa 12 Oddziału MHMG

Z dnia: 2016-10-20  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania:
Remontu parkietów w pomieszczeniach w Domu Uphagena w Gdańsku ul. Długa 12 Oddziału MHMG
 
Zakres prac obejmuje:
·         Wizja lokalna na obiekcie,
·         Dwa pomieszczenia Salon i Duża Jadalnia o łącznej powierzchni około 112 m2
- Inwentaryzację parkietu w celu ponownego odtworzenia
- Demontaż  istniejącego parkietu (płyt mozaikowych)
   - Rozmontowanie, oczyszczenie, naprawa, ponowne sklejenie i oszlifowanie elementów formatek (płyt mozaikowych), wykonanie na warsztacie.
- Ułożenie płyt mozaikowych na sklejce liściastej wodoodpornej
- Bezpyłowe cyklinowanie całości parkietu
- Olejowanie posadzki
·         Mała Jadalnia o powierzchni około 30m2
- Bezpyłowe cyklinowanie całości parkietu
- Olejowanie posadzki
Zabezpieczenie ścian pomieszczeń po stronie Zamawiającego, pozostałe zabezpieczenia (drogi komunikacyjne) po stronie Wykonawcy.
Prace należy wykonać w dwóch etapach:
  • I etap do 21.11.br. - Salon i Mała Jadalnia,
  • II etap od 04.12. do 23.12.br. – Duża Jadalnia.
 
Podstawą wyceny jest osobiste zapoznanie się z ilościami poszczególnych elementów. Wykonawca musi przewidzieć w wycenie wszelkie materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Wszelkie prace pomocnicze – niewymienione powyżej – jakie zostaną prze Wykonawcę uznane za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, należy dodatkowo wyszczególnić i wycenić.
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska udostępnia w dniu 24.10.2016 o godzinie  11.00 obiekt w celu dokonania oględzin.
Wymagane wykazanie realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków  odpowiadającej charakterem robót przedmiotowi zamówienia.
Termin wykonania: 23.12.2016 r.
 Oferty w formie drukowanej prosimy o składanie do dnia 27.10.2016 r. do godz. 12: 00 w Kancelarii MHMG mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Długiej 46/47; 80-831 Gdańsk lub mailowo na adres a.szeksztello@mhmg.pl
 Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Arkadiusz Szeksztełło tel. 512-418-749
Załącznik nr 1 - WZÓR OFERTY POBIERZ
Załącznik nr 2 - WZÓR UMOWY POBIERZ

Nr zamówienia: ZO/17/2016

Kod CPV:

Wartość: do 30.000 EUR

Miejsce składania ofert: W kancelarii MHMG mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Długiej 46/47; 80-831 Gdańsk lub mailowo na adres a.szeksztello@mhmg.pl

Termin składania ofert: 2016-10-27

Termin ogłoszenia wyników: