Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Rozbiórka obiektu budowlanego

Z dnia: 2016-08-22  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska prosi o przygotowanie oferty cenowej na rozbiórkę obiektu budowlanego w oparciu o wizję lokalną wraz z opisem  zakresu i sposobu przeprowadzenia robót rozbiórkowych.
Wizję lokalną budynków przeznaczonych do rozbiórki ustalamy na dzień 07.09.2016 r. na godzinę 1100, na terenie Twierdzy Wisłoujście.
Oferty prosimy składać w formie pisemnej do kancelarii Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@mhmg.pl do dnia 14.09.2016 r. do godz. 12:00.
Termin wykonania prac do końca września 2016 r.

Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
- Krystyna Trzebiatowska tel. 58 76 79 168,
- Jacek Sieg  tel. 512 494 408


OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

Opis ogólny budynków nr 10 i 12

1.   Budynki mieszkalne – rybackie, parterowe, w technologii mieszanej niezamieszkały od wielu lat, położony jest na terenie Szańca Wschodniego Twierdzy Wisłoujście na działce nr 11, obręb 73 , przy ul. Stara Twierdza.10 i 12 pow. bud. 10 - 80 m2 ,  pow. bud. 12 – 70 m2.

2.   Budynki parterowe, niepodpiwniczone.

3.   Obiekt w technologii mieszanej i tradycyjnej murowanej, fundamenty płytkie betonowe wylewane na mokro.

4.   Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty papą.

5.   Stan zachowania zły –zalecana rozbiórka.

1.0.    Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych


Zgodnie z przepisami odciąć media: wodę, kanalizację i energię oraz oznaczyć miejsca odcięcia.
1.    Rozbiórkę rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbiórki wokół budynku i umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiórkowe!) .
2.    Kolejność prac rozbiórkowych:
a)    rozebranie pokrycia dachowego,
b)    rozebranie deskowania połaci dachu,
c)    rozebranie konstrukcji więźby dachowej
d)    rozebranie ścian działowych murowanych,
e)   rozbieranie ścian zewnętrznych,
f)    rozbiórka posadzek,
g)    rozbiórka ścian i ław fundamentowych do poziomu gruntu

4.  Prace rozbiórkowe prowadzone będą pod nadzorem przyrodniczym.

2.0.    Zagospodarowane odpadów
Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany
w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628 z późn. zm.). Powierzchnia terenu po rozbiórce obiektów zostanie uporządkowana i wyrównana.

Obowiązkowa karta przekazu odpadów.

3.0.    Bezpieczeństwo ludzi i mienia

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

4.0.    Wnioski i zalecenia

1.    Odpady na budowie przechowywać zgodnie z powołanymi przepisami, szczególnie Prace rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.
2.    W trakcie prac budowlanych i rozbiórkowych przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
3.    w sposób ograniczający ich rozwiewanie oraz dostęp osób postronnych.
4.    W trakcie prac budowlanych rozbiórkowych zachować szczególną ostrożność
.

Budynek 1 zdjęcie 1 POBIERZ
Budynek 1 zdjęcie 2 POBIERZ
Budynek 1 zdjęcie 3 POBIERZ
Budynek 2 zdjęcie 2 POBIERZ
Budynek 2 zdjęcie 3 POBIERZ

Nr zamówienia: 14\2016

Kod CPV:

Wartość: do 30.000 EUR

Miejsce składania ofert: zam.publiczne@mhmg.pl; kancelaria@mhmg.pl

Termin składania ofert: 2016-09-14

Termin ogłoszenia wyników:

Budynek 1 zdjęcie 1 POBIERZ
Budynek 1 zdjęcie 2 POBIERZ
Budynek 1 zdjęcie 3 POBIERZ
Budynek 2 zdjęcie 2 POBIERZ
Budynek 2 zdjęcie 3 POBIERZ