Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długa 46/47

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Punkt widokowy: 5 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długa 12

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł

pon. 10:00 - 18:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 10:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

pon. 10:00 - 13:00
wt. 09:00 - 16:00
śr. 09:00 - 16:00
czw. 09:00 - 16:00
pt. 09:00 - 16:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Bilety:
Normalny: 8 zł
Ulgowy: 4 zł
Normalny grupowy**: 7 zł
Ulgowy grupowy**: 3 zł

pon. 10:00 - 18:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 10:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Bilety:
Normalny: 15 zł
Ulgowy: 7 zł
Rodzinny*: 35 zł
Normalny grupowy**: 14 zł
Ulgowy grupowy**: 6 zł

pon. 10:00 - 18:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 10:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł

Zamówienia publiczne - archiwum

Termin i miejsce
złożenia zamówienia
Wartość Euro Kod CPV Nr zamówienia
Przedmiot zamówienia
Kontakt
2017-06-20
godz. 10:00

Kancelaria Muzeum Historycznego Miasta Gdańska ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk
do 30.000
NSZP 26.6.2017(ZO)
Wykonanie dokumentacji cyfrowej muzealiów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
Marcin Kłos, tel. 789 449 679 – sprawy merytoryczne
2017-05-30
godz. 10:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk (kancelaria)
> 30.000 45000000-7
45311000-0
45300000-0
45111200-0
45262210-6
45262400-5
45421152-4
45421146-9
45442100-8
45320000-6
45262600
Ogłoszenie nr 508464-N-2017
Dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska : Etap III - dobudowa windy
2017-05-29
godz. 10:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk (kancelaria)
> 30.000 45000000-7
45262600-7
507003-N-2017
Remont dziedzińca od strony ulicy Chlebnickiej w obiekcie Dwór Artusa w Gdańsku na ulicy Długi...
2017-05-15
godz. 14:00

Kancelarii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, ul Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, lub pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@mhmg.pl
do 30.000
WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH DETALI KAMIENNYCH LAPIDARIUM, OSADZONYCH W PÓŁNOCNYM MURZE SZYI...
Aleksandra Płotka, tel. 798-035-629, a.plotka@mhmg.gda.pl
2017-05-10
godz. 10:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ul. Długa 46/7, 80-831 Gdańsk (kancelaria)
> 30.000 45000000-7
71320000-7
71240000-2
45262500-6
45410000-4
45320000-6
45262600-7
71710 - 2017
Remont konserwatorski zabytkowych przedproży budynków Ratusza Głównomiejskiego i Dworu Artusa w...
2017-02-28
godz. 12:00

w Kancelarii MHMG mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Długiej 46/47; 80-831 Gdańsk lub mailowo na adres a.szeksztello@mhmg.pl
do 30.000
IN/223/DU/1/2017
Remont parkietów w pomieszczeniach w Domu Uphagena w Gdańsku ul. Długa 12 oddziału MHMG
Arkadiusz Szeksztełło tel. 512-418-749
2017-01-17
godz. 10:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk (kancelaria)
> 30.000 45555555-7
71320000-7
71240000-2
45311000-0
45300000-0
45262310-7
45262210-6
45262311-4
45442000-7
45442200-9
45262500
361083 - 2016 z dnia 2016-12-07 r.
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Komory Palowej w Ratuszu Głównego Miasta...
2017-01-16
godz. 10:00

Kancelaria MHMG mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Długiej 46/47 ; 80-831 Gdańsk
> 30.000 79.71.00.00 – 4 Usługi ochroniarskie
Usługi społeczne - SZP.2.26.1.1.2017.30
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
2017-01-11
godz. 12:00

do 30.000 09300000-2
O - 6085 - 2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa energii cieplnej do obiektów Muzeum Historycznego...
2016-11-08
godz. 10:00

Pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@mhmg.pl
do 30.000
ZO/18/2016
Prace konserwatorskie przy drzwiach do Wieży Więziennej Zespołu Przedbramia
Joanna Harasim - Grym - kom. 512 418 746 Katarzyna Darecka - kom. 512 418 738.