Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

1400 gdańskich muzealiów w sieci

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Wydarzenie 2017-01-18

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska uruchomiło serwis www.dziedzictwo.pomorze.pl. Zaprezentowano na nim zbiory ikonografii oraz bursztynu zdigitalizowane w ramach programu Kultura Cyfrowa dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku. Z zasobu kopii cyfrowych może korzystać każdy, o ile ich użycie nie będzie miało charakteru komercyjnego i użytkownik nie będzie modyfikował zdjęć.

Projekt wykonano w znacznej mierze w oparciu o infrastrukturę pozyskaną w 2016 roku dzięki dotacji Gminy Miasta Gdańsk. Dokumentację realizowano w trzech zespołach – dwa przygotowywały muzealia i wykonywały fotografie cyfrowe, natomiast trzeci opracowywał dane opisowe.

Kopie cyfrowe są udostępnione na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne (CC.30 BY NC).