Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Wrzesień, czy wszystkie dzieci idą do szkoły?

Ratusz Głównego Miasta, Wydarzenie 2017-09-22 - 2017-09-22

Wrzesień - czy wszystkie dzieci idą do szkoły? O dzieciach pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Celem spotkania, dedykowanego nauczycielom, pedagogom, edukatorom i animatorom kultury, jest omówienie  metod pracy z uczniami, którzy zetknęli się osobiście lub w relacjach z rówieśnikami z najbardziej dramatyczną stroną ludzkiego życia. W spotkaniu wezmą udział znani praktycy, którzy podzielą się swoim doświadczeniem, jak skutecznie pomagać młodzieży w szkole, w placówkach kultury, a także w życiu codziennym.

22 września (piątek) w godzinach 9.00-15.00 odbędą się trzy panele dyskusyjne, poświęcone sposobom skutecznego przeciwdziałania następstwom problemów i dysfunkcji o podłożu emocjonalnym, zdrowotnym, ekonomicznym a także wynikających z konieczności budowania własnej tożsamości w nowym otoczeniu. W roli dyskutantów pojawią się praktycy z ogromnym doświadczeniem (terapeuci, psychologowie, nauczyciele, pracownicy służby więziennej, weterani, pracownicy hospicjów), którzy podzielą się swoją wiedzą ze słuchaczami. Po każdym panelu przewidziano czas na pytania od publiczności.

23 września (sobota) odbędą się warsztaty Choroba terminalna w rodzinie z perspektywy dziecka. W ramach warsztatów poruszone zostaną następujące zagadnienia: jak dziecko pojmuje chorobę - zmiany rozumienia w zależności od wieku, jak dziecko rozumie śmierć - zmiany rozumienia w zależności od wieku, jak myślenie o chorobie i śmierci dorosłego wpływa na sposób radzenia sobie dziecka, w czym dzieciom należy pomagać, a czego warto się od nich uczyć. Warsztaty poprowadzi Kamila Bubrowiecka, psycholog pracujący w Hospicjum Pomorze Dzieciom i specjalizujący się w zakresie opieki hospicyjnej.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka oraz UNICEF Polska.

Partnerem przedsięwzięcia jest Hospicjum Pomorze Dzieciom

Fundacja Pomorze Dzieciom zapewnia śmiertelnie chorym dzieciom bezpieczny pobyt w rodzinnym domu w ostatnim okresie ich życia. Oprócz wizyt pielęgniarskich i lekarskich zapewniają każdemu dziecku rehabilitację domową. Otrzymali specjalną nagrodę Bursztynowy Mieczyk w kategorii Debiut Roku wśród organizacji pozarządowych na Pomorzu w 2015 roku – jest to wielkie wyróżnienie władz wojewódzkich i samorządowych.

 

Udział w debacie i warsztatach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rejestracja. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres m.kryger@mhmg.pl

- do dnia 11 września – termin zgłoszeń udziału w warsztatach (15 osób)
- do dnia 18 września – termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w debacie (150 osób)

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pod tym samym adresem można zgłaszać ewentualne pytania dotyczące wydarzenia.

 

PROGRAM


22 września (piątek), Ratusz Głównego Miasta, Wielka Sala Wety

09.00-11.00  panel 1: Choroba, śmierć, utrata bliskiej osoby
11.00-13.00  panel 2: Ekonomia, uzależnienia i przestępczość
13.00-15.00  panel 3: Wojna, emigracja, problemy z adaptacją

23 września (sobota), Ratusz Głównego Miasta, sala edukacyjna

9.00-12.00   warsztaty
Choroba terminalna w rodzinie z perspektywy dziecka

 

Eksperci debaty "Wrzesień - czy wszystkie dzieci idą do szkoły?"

 

Kamila Bubrowiecka – Psycholog w Hospicjum Pomorze Dzieciom.
Specjalizuje się w zakresie opieki hospicyjnej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalnością psychologii zdrowia. Dodatkowo ukończyła szereg szkoleń m.in. Psychoonkologia SWPS Warszawa, Psychologia Kliniczna GUMed, TSR I stopnia, RTZ I stopnia.

 

Piotr Kowalczuk – prezydent, Urząd Miejski w Gdańsku.
Z wykształcenia (ukończył Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) jest pedagogiem i w tym zawodzie przepracował ponad 12 lat. Zaczynał jako nauczyciel w szkole podstawowej, gdzie był wychowawcą m.in. dzieci niepełnosprawnych, potem pracował także na uczelniach wyższych, zarówno jako wykładowca jak i pracownik naukowy. Przez kilka lat związany także z mediami: w Radiu Plus prowadził audycję społeczno-edukacyjną "Rodzice na Plusie". Z gdańskim samorządem związany od 2010 r., gdy został kierownikiem Referatu Komunikacji Społecznej. Był członkiem Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz członkiem Zespołu Rzecznika Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego EURO 2012. W 2013 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji. Był pełnomocnikiem prezydenta ds. inicjatyw i konsultacji społecznych, co sprawiło, że prowadził konsultacje społeczne pilotażowego Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Od kwietnia kierował stworzonym specjalnie dla niego Wydziałem Rozwoju Społecznego.

 

Krzysztof Kucharski – Edukator w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska.
Jest założycielem i szefem Projektu Historycznego Garnizon Gdańsk. Od 2012 roku oficjalnie Gdański Kaper. Z wykształcenia księgarz. Autor scenariuszy i koordynator wielu wydarzeń promujących tradycję i historię Gdańska i regionu. Z zamiłowania odtwórca strojów i wyposażenia historycznego. Współpracuje z szeregiem instytucji, w tym z Centrum Hewelianum, Narodowym Muzeum Morskim, Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, MOSIR-em Gdańsk.

 

Ewa Liegman – Prezes zarządu Hospicjum Pomorze Dzieciom.
Jest aktywnym propagatorem ruchu hospicyjnego, absolwentka wydziału ekonomii, technik farmaceutyczny z doświadczeniem w zakresie zarządzania, marketingu i promocji w sektorze usług zdrowotnych: szpitalnictwo i opieka paliatywna nad dziećmi, budowaniu strategii rozwoju, pracy na rzecz zintegrowanego systemu zarządzania jakością w opiece zdrowotnej, koordynowaniu projektów wolontaryjnych o zasięgu wojewódzkim, od lat związana z działaniami społecznymi, w tym: opieka rehabilitacyjna wobec osób niepełnosprawnych i wymagających specjalistycznego wsparcia, profilaktyka i pomoc osobom zagrożonym uzależnieniami, przeciwdziałanie zagrożeniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu, twórca licznych kampanii na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci oraz wieloletni wolontariusz przy osobach starszych i dzieciach.

 

Zofia Lisiecka – Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, opiekun merytoryczny projektu SMOK (Skuteczny Model Kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi).
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, wydział Malarstwa i Grafiki. Wolontariuszka w fundacjach działających na rzecz dzieci różnego typu niepełnosprawnościami, w których zajmuje się głównie opracowywaniem projektów nastawionych na działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Mama dziecka niepełnosprawnego. Autorka koncepcji projektu SMOK oraz Opiekunka merytoryczna Modelu. Od 10 lat zajmuje się problematyką niepełnosprawności, szczególnie w kontekście jakości życia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Interesują ją zwłaszcza poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych metod pracy z niepełnosprawnymi, nastawionych na ich integrację społeczną, edukacyjną, zawodową. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Jak i z ich rodzinami oraz z kadrą pedagogiczną pracującą z tą grupą uczniów.

 

Nina Markiewicz-Sobieraj – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku, liderka grupy Edukacja w Zespole ds. modelu integracji imigrantow w Gdańsku

 

Magdalena Mikulska – Psycholog w Hospicjum Puck.
Jest psychologiem, psychoonkologiem i coach’em. Ukończyła I stopień szkolenia terapii poznawczo-behawioralnej.

 

Tomasz Nowicki – absolwent filozofii; obecnie doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu Pedagogiki i Nauk o polityce. Autor publikacji Badanie ku zmianie. Integracja i opór romskich rodzin wobec polityki wysiedleń (Pedagogika Społeczna2015 (R. XIV) | 1(55) | 207-243). W pracy badawczej zajmuje się dyskursem wykluczenia w obszarze animal studies, kultury popularnej, emigracji ekonomicznej oraz posthumanizmu.  Pracuje jako asystent rodzin romskich w Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Autor raportu dotyczącego mowy nienawiści wobec imigrantów w Trójmieście. Członek zespołu Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku, w ramach prac nad strategią polityki samorządu odpowiedzialny za grupę ds. mieszkalnictwa. Redaktor książki „Zemsta emancypacji – nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie. Pomysłodawca i współtwórca pierwszej w Polsce świetlicy dla żebrzących dzieci. Członek gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania.

dr Marcin OwsińskiMuzeum Stutthof w Sztutowie, kierownik Działu Oświatowego.
Doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, absolwent Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UJ w Krakowie. Od 1999 r. pracownik Muzeum Stutthof, kustosz dyplomowany, kierownik Działu Oświatowego Muzeum. Autor i redaktor publikacji edukacyjnych, naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii najnowszej oraz dziejów Żuław, Stutthofu i Sztutowa. Najważniejsze publikacje: 
Polscy więźniowie polityczni w obozie Stutthof 1939–1945 (Toruń 2001); Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof. Materiały edukacyjne (red.; Warszawa–Sztutowo 2012); Obóz-Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie (red.; Kraków 2013); Historia gminy Stutthof do maja 1945 roku (Sztutowo 2014); Naznaczeni. Stutthof – Obozy – Sztutowo w latach 19451962. Dzieje gminy, gromady i miejsca pamięci (Sztutowo 2015); Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce (red.; Kraków 2016).

 

Krzysztof Sarzała – dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Koordynuje działania gdańskiego oddziału Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pracuje w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku oraz Punkcie Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i projektów dotyczących interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy domowej, profilaktyki, zarządzania kryzysem, pracy ze sprawcami przemocy i interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka. Przewodniczy gdańskiemu Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. przeciwdziałania przemocy, uczestniczy w pracach Rady ds. przeciwdziałania przemocy przy PARPA od początku jej istnienia. Autor standardów interwencji kryzysowej w pomocy społecznej oraz strategii interwencji w sytuacjach kryzysowych w szkole obowiązujących w oświacie.

 

płk. dyplomowany Adam TrzeciakPułkownik pilot w stanie spoczynku.
Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoly Lotniczej w Dęblinie. W styczniu 1981 rozpoczął służbę w 49. Pułku Śmigłowców w Pruszczu Gdańskim. W 1992 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.  Następnie został skierowany do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako specjalista lotniczy, od 1997 roku dalszą służbę pełnił w Dowództwie Wojsk Lądowych w Szefostwie Wojsk Aeromobilnych. W 2007 roku został wyznaczony przez MON na dowódcę 49. Pułku Śmigłowców Bojowych w Pruszczu Gdańskim. W 2009 roku został skierowany w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego do Afganistanu jak Dowódca  Samodzielnej Powietrzno-Szturmowej. W 2011 roku ponownie został wyznaczony na Szefa Oddziału Lotnictwa Śmigłowcowego w Dowództwie Wojsk Lądowych. Po rozformowaniu Dowództw i utworzeniu w 2014 roku Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych pełnił dalej służbę aż do 19 lutego 2016, kiedy po czterdziestu latach służby, pożegnał się z mundurem i przeszedł w stan spoczynku. Ogółem spędził w powietrzu ponad 2500 godzin. Wykonywał loty na śmigłowcach SM-1, Mi-2, Mi-24, W3- Sokół. 

 

Robert Witkowski, podpułkownik Służby Więziennej, Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu. Jest absolwentem pedagogiki społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Przed wstąpieniem do służby pracował w Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym w Sopocie. Ukończył także Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Współtworzył oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Nauczyciel akademicki - od dwóch lat współpracuje z gdańskim uniwersytetem prowadząc zajęcia ze studentami psychologii. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych na temat doświadczeń polskiego systemu penitencjarnego w zakresie realizacji projektów aktywizowania osób pozbawionych wolności w wolontariacie hospicyjnym oraz problemu bezdomności opuszczających zakłady karne. Jego pasją niezmiennie od wielu lat są biegi maratońskie oraz góry.

 

 

WYBRANE ZAGADNIENIA


Poniżej prezentujemy wybrane przez nas zagadnienia, które poruszane będą podczas debaty i warsztatów, jednakże gorąco zachęcamy Państwa do stawiania własnych oraz aktywnego udziału w spotkaniu.  

Jak radzić sobie w klasie (grupie rówieśniczej) z problemem odchodzenia uczniów będących członkami tej społeczności?

Jak rozmawiać o ciężkiej chorobie, śmierci, traumie, samobójstwie, uzależnieniach, przestępczości?

Jaka jest nasza rola, gdy rodzinę ucznia dotyka tragedia?

Czy możemy i potrafimy wspierać w trudnych sytuacjach, pocieszać w obliczu tragedii, interweniować widząc coś niepokojącego?

Jak przeciwdziałać zachowaniom nieakceptowalnym?

Jak radzić sobie z sytuacją, gdy dojdzie do złamania prawa przez jednego z członków wspólnoty uczniowskiej?

Czy nasza rola kończy się z wyeliminowaniem z grupy młodocianego przestępcy?

Jak skutecznie rozładowywać emocje gromadzące się w dzieciach i młodzieży, pomagać kanalizować negatywne napięcia i frustracje? 

Jak rozmawiać o wojnie, wynikającym z niej cierpieniu, jak definiować związane z nią pojęcia?

Jak to wszystko robić skutecznie, bez popadania w język obcy i niezrozumiały dla młodzieży?

 

PATRONI MEDIALNI

Radio Gdańsk

Trójmiasto.pl

Magazyn Together