Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długa 46/47

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Punkt widokowy: 5 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długa 12

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł

pon. 10:00 - 18:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 10:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

pon. 10:00 - 13:00
wt. 09:00 - 16:00
śr. 09:00 - 16:00
czw. 09:00 - 16:00
pt. 09:00 - 16:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Bilety:
Normalny: 8 zł
Ulgowy: 4 zł
Normalny grupowy**: 7 zł
Ulgowy grupowy**: 3 zł

pon. 10:00 - 18:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 10:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Bilety:
Normalny: 15 zł
Ulgowy: 7 zł
Rodzinny*: 35 zł
Normalny grupowy**: 14 zł
Ulgowy grupowy**: 6 zł

pon. 10:00 - 18:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 10:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł

Wrzesień, czy wszystkie dzieci idą do szkoły?

Ratusz Głównego Miasta, Wydarzenie 2017-09-22 - 2017-09-22

 

Celem spotkania, dedykowanego nauczycielom, pedagogom, edukatorom i animatorom kultury, jest omówienie  metod pracy z uczniami, którzy zetknęli się osobiście lub w relacjach z rówieśnikami z najbardziej dramatyczną stroną ludzkiego życia. W spotkaniu wezmą udział znani praktycy, którzy omówią jak skutecznie pomagać młodzieży w szkole, w placówkach kultury, a także w życiu codziennym.

Program

Panel 1: Choroba, śmierć, utrata bliskiej osoby (9.00-11.00)

Panel 2: Ekonomia, uzależnienia i przestępczość (11.00-13.00)

Panel 3: Wojna, emigracja, problemy z adaptacją (13.00-15.00)


Wybrane zagadnienia

Debata ma charakter otwarty. Poza dyskusją praktyków na zakończenie każdego panelu przez około 30-40 minut uczestnicy spotkania będą mogli zadawać pytania, a także wymieniać się własnymi spostrzeżeniami.

Poniżej prezentujemy wybrane przez nas zagadnienia, jednakże gorąco zachęcamy Państwa do stawiania własnych oraz aktywnego udziału w spotkaniu.  

 

Jak radzić sobie w klasie (grupie rówieśniczej) z problemem odchodzenia uczniów będących członkami tej społeczności?

Jak rozmawiać o ciężkiej chorobie, śmierci, traumie, samobójstwie, uzależnieniach, przestępczości?

Jaka jest nasza rola, gdy rodzinę ucznia dotyka tragedia?

Czy możemy i potrafimy wspierać w trudnych sytuacjach, pocieszać w obliczu tragedii, interweniować widząc coś niepokojącego?

Jak przeciwdziałać zachowaniom nieakceptowalnym?

Jak radzić sobie z sytuacją, gdy dojdzie do złamania prawa przez jednego z członków wspólnoty uczniowskiej?

Czy nasza rola kończy się z wyeliminowaniem z grupy młodocianego przestępcy?

Jak skutecznie rozładowywać emocje gromadzące się w dzieciach i młodzieży, pomagać kanalizować negatywne napięcia i frustracje? 

Jak rozmawiać o wojnie, wynikającym z niej cierpieniu, jak definiować związane z nią pojęcia?

Jak to wszystko robić skutecznie, bez popadania w język obcy i niezrozumiały dla młodzieży?

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację udziału pod mailem: m.kryger@mhmg.pl (do dnia 18 września br.). Udział w debacie jest bezpłatny. 

Pod ten sam adres mailowy można kierować ewentualne pytania.

 

Kiedy?: 22 września 2017 r., godz. 09:00-15:00

Gdzie?: Ratusz Głównego Miasta Gdańska, ul. Długa 46/47, Gdańsk

Wstęp: wolny

Zgłoszenia: m.kryger@mhmg.pl

Termin: 18 września 2017 r.

Ilość miejsc: 150Eksperci debaty "Wrzesień, czy wszystkie dzieci idą do szkoły?"

 

Panel 1: Choroba i śmierć

 

Bubrowiecka Kamila – Hospicjum Pomorze Dzieciom

Kamila Bubrowiecka jest psychologiem pracującym w Hospicjum Pomorze Dzieciom. Specjalizuje się w zakresie opieki hospicyjnej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalnością psychologii zdrowia. Dodatkowo ukończyła szereg szkoleń m.in. Psychoonkologia SWPS Warszawa, Psychologia Kliniczna GUMed, TSR I stopnia, RTZ I stopnia.

Kucharski Krzysztof - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Jest założycielem i szefem Projektu Historycznego Garnizon Gdańsk. Autor scenariuszy i koordynator wielu wydarzeń promujących tradycję i historię Gdańska i regionu. Z zamiłowania odtwórca strojów i wyposażenia historycznego.

Liegman Ewa – Hospicjum Pomorze Dzieciom, prezes zarządu

Jest aktywnym propagatorem ruchu hospicyjnego. Fundacja Pomorze Dzieciom zapewnia śmiertelnie chorym dzieciom bezpieczny pobyt w rodzinnym domu w ostatnim okresie ich życia. Oprócz wizyt pielęgniarskich i lekarskich zapewniają każdemu dziecku rehabilitację domową. Otrzymali specjalną nagrodę Bursztynowy Mieczyk w kategorii Debiut Ruchu wśród organizacji pozarządowych na Pomorzu w 2015 roku.

Mikulska Magdalena – Hospicjum Puck

Jest psychologiem, psychoonkologiem i coach’em. Ukończyła I stopień szkolenia terapii poznawczo-behawioralnej. 


Panel 2: Ekonomia, uzależnienia i przestępczość


Lisiecka Zofia – Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, opiekun merytoryczny projektu SMOK (Skuteczny Model Kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi)

Wolontariuszka w fundacjach działających na rzecz dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami, w których zajmuje się głównie opracowywaniem projektów nastawionych na działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu.

Sarzała Krzysztof – Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, dyrektor

Koordynuje działania gdańskiego oddziału Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pracuje w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku oraz Punkcie Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i projektów dotyczących interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy domowej, profilaktyki, zarządzania kryzysem, pracy ze sprawcami przemocy i interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka. Autor standardów interwencji kryzysowej w pomocy społecznej oraz strategii interwencji w sytuacjach kryzysowych w szkole obowiązujących w oświacie.

ppłk Witkowski Robert – Areszt Śledczy w Elblągu, dyrektor

Absolwent pedagogiki społecznej Uniwersytetu Gdańskiego.  Przed wstąpieniem do służby pracował w Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym w Sopocie. Ukończył także Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Współtworzył oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu.

Panel 3: Wojna, emigracja, problemy z adaptacją 


Kowalczuk Piotr – Urząd Miejski w Gdańsku, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej

Z wykształcenia pedagog. W tym zawodzie przepracował ponad 12 lat. Z gdańskim samorządem związany od 2010 roku, gdy został kierownikiem Referatu Komunikacji Społecznej. W 2013 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji. Był pełnomocnikiem prezydenta ds. inicjatyw i konsultacji społecznych. 

Markiewicz-Sobieraj Nina – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku

Liderka grupy „Edukacja” w zespole ds. modelu integracji imigrantów w Gdańsku.

dr Owsiński Marcin – Muzeum Stutthof w Sztutowie, kierownik Działu Oświatowego

Doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, absolwent Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UJ w Krakowie. Od 1999 r. pracownik Muzeum Stutthof, kustosz dyplomowany, kierownik Działu Oświatowego Muzeum. Autor i redaktor publikacji edukacyjnych, naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii najnowszej oraz dziejów Żuław, Stutthofu i Sztutowa. Najważniejsze publikacje: Polscy więźniowie polityczni w obozie Stutthof 1939–1945 (Toruń 2001); Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof. Materiały edukacyjne (red.; Warszawa–Sztutowo 2012); Obóz-Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie (red.; Kraków 2013); Historia gminy Stutthof do maja 1945 roku (Sztutowo 2014); Naznaczeni. Stutthof Obozy Sztutowo w latach 19451962. Dzieje gminy, gromady i miejsca pamięci (Sztutowo 2015); Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce (red.; Kraków 2016).

płk dyplomowany Trzeciak Adam – pilot

Pułkownik pilot w stanie spoczynku Adam Trzeciak, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoly Lotniczej w Dęblinie. W styczniu 1981 rozpoczął służbę w 49. Pułku Śmigłowców w Pruszczu Gdańskim. W 1992 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.  Następnie został skierowany do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako specjalista lotniczy, od 1997 roku dalszą służbę pełnił w Dowództwie Wojsk Lądowych w Szefostwie Wojsk Aeromobilnych. W 2007 roku został wyznaczony przez MON na dowódcę 49. Pułku Śmigłowców Bojowych w Pruszczu Gdańskim. W 2009 roku został skierowany w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego do Afganistanu jak Dowódca  Samodzielnej Powietrzno-Szturmowej. W 2011 roku ponownie został wyznaczony na Szefa Oddziału Lotnictwa Śmigłowcowego w Dowództwie Wojsk Lądowych. Po rozformowaniu Dowództw i utworzeniu w 2014 roku Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych pełnił dalej służbę aż do 19 lutego 2016, kiedy po czterdziestu latach służby, pożegnał się z mundurem i przeszedł w stan spoczynku. Ogółem spędził w powietrzu ponad 2500 godzin. Wykonywał loty na śmigłowcach SM-1, Mi-2, Mi-24, W3- Sokół. 

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka oraz UNICEF Polska.