Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Miasto obronne. Konferencja i debata o średniowiecznych murach miejskich.

Ratusz Głównego Miasta, Konferencja naukowa 2017-03-23 - 2017-03-23

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska od 2008 r. sprawuje opiekę nad zespołem fragmentów murów okalających Główne Miasto. 23 marca 1343 r. w pobliżu Baszty Narożnej położono kamień węgielny pod budowę murów miejskich (choć mamy podstawy sądzić, że ta data jest mylna) .

Nawiązując do tej tradycji organizujemy spotkanie badaczy średniowiecznych fortyfikacji: archeologów, historyków, historyków architektury i krajobrazu, konserwatorów praktyków, urbanistów, po to aby zaprezentować najnowsze wyniki badań, omówić obecne działania konserwatorskie i wypracować plany na przyszłość.

PROGRAM:

Termin: 23 marca 2017 r. (czwartek)

Miejsce obrad: Ratusz Głównego Miasta (Wielka Sala Wety)

godz. 10.00 – 11.00

prof. UG dr hab. Waldemar Ossowski, Powitanie

dr Marcin Grulkowski, Fortyfikacje Głównego Miasta Gdańska w XIV-XVI wieku w świetle źródeł historycznych (odcinek południowy i wschodni)

Joanna Jarzęcka-Stąporek, Karolina Kocińska, Relikty murów obronnych w świetle badań archeologicznych przy ul. Grodzkiej 10-11, Tokarskiej 21-25 i Motławskiej 14 (komunikat)

dr Joanna Dąbal, Konstrukcja południowego odcinka średniowiecznych umocnień Głównego Miasta w świetle badań archeologicznych (komunikat)

11.00 – 11.20 przerwa kawowa

11.20 – 13.00

dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal, Mury obronne Gdańska - casus „post-zabytku”

prof. UG dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, Mury obronne Głównego Miasta w koncepcji odbudowy i rozwoju śródmieścia Gdańska

Janusz Tarnacki, Konserwacja zachowawcza czy kreacja konserwatorska - Baszta Latarniana w Gdańsku

Joanna Harasim-Grym, Mury obronne Głównego Miasta w Gdańsku. Dotychczasowe działania Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz perspektywy ochrony i ekspozycji szesnastu fragmentów murów

Aleksandra Płotka, Wstępne propozycje i plan działań dla murów obronnych Gdańska

13.00 – 13.20 przerwa kawowa

13.20 – 14.20

Anna Soborska-Zielińska, Mury obronne Chełmna – stan zachowania i problemy konserwatorskie (komunikat) 

Mirosław Opęchowski, Średniowieczne obwarowania miejskie Stargardu. Perła Pomorza Zachodniego

Aleksander Kwapiński, Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, Aspekt archeologiczny w działaniach konserwatorskich na przykładzie Baszty Czarownic w Słupsku (komunikat) 

Marta Zochniak, Baszty obronne Lęborka w świetle badań archeologicznych w 2010 roku

Podsumowanie konferencji i dyskusja

Organizatorzy:

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Kuratorki: dr Joanna Dąbal (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego); dr Ewa Szymańska (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)