Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Król Stanisław Leszczyński w Gdańsku 1733-1734

Ratusz Głównego Miasta, Wystawa 2014-05-27 - 2014-11-02

27 maja (we wtorek) otwieramy naszą największą wystawę sezonową „Król Stanisław Leszczyński w Gdańsku 1733-1734”.

Uroczystość składać się będzie z odsłonięcia pomnika hrabiego Louisa de Plélo przy Twierdzy Wisłoujście o godzinie 12.00 i wernisażu wystawy w Ratuszu Głównego Miasta o godzinie 14.00

Publiczności wystawa zostanie udostępniona dnia następnego, czyli w środę 28 maja od godziny 10.00.

Obowiązują bilety wstępu do muzeum.

Ekspozycja potrwa do 2 listopada 2014 roku.

O wystawie:

W maju 2014 r. mija 280 lat od oblężenia Gdańska przez wojska rosyjsko-saksońskie. W związku z rocznicą Muzeum Historyczne Miasta Gdańska organizuje we współpracy z Ambasadą Republiki Francuskiej wystawę czasową, której celem jest zaprezentowanie postaci króla Stanisława Leszczyńskiego oraz jego związków z Gdańskiem na tle wydarzeń historycznych epoki w Europie. W sposób jasny i zwięzły zostanie omówione oblężenie Gdańska przez wojska rosyjsko-saksońskie, jak i nieskuteczna odsiecz wojsk francuskich. Zostanie ukazane podłoże „gdańskiego konfliktu” będącego istotną częścią wojny o sukcesję polską, u podstaw której stała elekcja Stanisława Leszczyńskiego. W ekspozycji prezentowane będą artefakty związane zarówno z oblężeniem, jak i samą postacią króla Rzeczpospolitej Polskiej, późniejszego księcia Lotaryngii, Stanisława Leszczyńskiego. Koncepcja wystawy zakłada udostępnienie dziedzińca wewnętrznego Ratusza, poprzez wejście bezpośrednio z poziomu ulicy jako zachętę do zwiedzenia ratusza. Na dziedzińcu zostanie zaaranżowana scenka rodzajowa przedstawiająca szturm wojsk francuskich na pozycje Rosjan (pierwsze udokumentowane walki wojska francuskiego z wojskiem rosyjskim). Całość będzie eksponowana za pomocą kopii uzbrojenia i umundurowania na manekinach. Dzięki scenografii zwiedzający przeniesie się na pole walki, poczuje grozę, usłyszy echa bitwy, poczuje zapach prochu. Docelowa ekspozycja będzie znajdować się w Ratuszu w salach dostosowanych do potrzeb ekspozycji czasowych. Tematyka wystawy udostępniona zostanie nie tylko dla polskojęzycznego odbiorcy, ale również zagranicznych turystów licznie odwiedzających Gdańsk (teksty zredagowane również w języku angielskim). Ich uzupełnieniem staną się multimedia takie jak: kioski multimedialne, interaktywna mapa, prezentacje multimedialne. Pierwsza z sal będzie miała charakter wprowadzenia w tematykę. Zwiedzający zapozna się z ówczesną sytuacją polityczną zarówno Rzeczpospolitej jak i Europy, dowie się na czym polegała elekcja oraz jakie niosła skutki. Ponadto dowie się kto „walczył” o tron w 1733 r. i jakich miał zwolenników. Kolejna część prezentować będzie aspekty historyczne, militarne i społeczne oblężenia Gdańska w 1734 r. Przedstawione zostaną przyczyny konfliktu, przebieg oraz jego konsekwencje dla Gdańska i króla Stanisława. Znajdą się tu oprócz map, planów i rycin przedstawiających wydarzenia 1734 r. elementy uzbrojenia stron biorących udział w konflikcie. Zwiedzający zapoznają się postaciami głównodowodzących wojsk. Wśród wyróżnionych znajdzie się dowódca desantu francuskiego Louis Robert Hippolyte de Bréhan, hrabia Plélo, który 27 maja 1734 r. zginął w okolicach Twierdzy Wisłoujście i Westerplatte. Ponadto widzowie dowiedzą się jak ważne miejsce w systemie obronnym Gdańska pełniła Twierdza Wisłoujście (najpotężniejsza fortyfikacja morska Rzeczypospolitej) i jaką rolę odegrała ona w czasie oblężenia. Ostatnia część wystawy poświęcona będzie postaci króla. Poczynając od jego młodości, poprzez okres dwukrotnego panowania, a kończąc na władaniu w Księstwie Lotaryngii. Stanisław Leszczyński zostanie zaprezentowany nie tylko jako król Polski, książę Lotaryngii, ale również jako intelektualista, władca popierający naukę, wybitny administrator, budowniczy i gospodarz. W całej ekspozycji rozstawione zostaną podobizny (wykonane z płyt) żołnierzy francuskich, rosyjskich, saksońskich oraz gdańskich, a także typowych przedstawicieli gdańskiego mieszczaństwa z 1 poł. XVIII wieku. Zwiedzający będą mieli możliwość dalszego rozszerzenia swojej wiedzy poprzez lekturę towarzyszącego wystawie bezpłatnego folderu. W konsekwencji przygotowywana wystawa przypomni szerokiej publiczności stosunkowo mało już znane i mało popularne dzieje monarchy Stanisława Leszczyńskiego, Rzeczypospolitej, Gdańska i Lotaryngii 1 poł. XVIII stulecia. Spodziewanym rezultatem przygotowywanej wystawy będzie zwiększenie świadomości historycznej dotyczącej postaci Stanisława Leszczyńskiego, nie tylko jako króla Polski, ale także jako księcia Lotaryngii, jak również podkreślenie ważnej roli jaką w XVIII wieku pełnił nie tylko Gdańsk, ale i cała Rzeczpospolita Polska. Wraz z otwarciem wystawy przewidujemy odsłonięcie pomnika poświęconego Louisowi Robertowi Hippolyte de Bréhan, hrabiemu Plélo oraz żołnierzom francuskim, którzy zginęli w 1734 r. Pomnik ten stanie się miejscem uroczystego hołdu delegacji francuskich odwiedzających Gdańsk.

Imprezy towarzyszące:

1. Kartka Okolicznościowa i Datownik Okolicznościowy

W dniu 26 maja 2014 r. Poczta Polska S.A. wprowadza do obiegu kartkę okolicznościową emisji „Król Stanisław Leszczyński w Gdańsku 1733-1734”.

Autorka projektu kartki: Magdalena Jedlicka.

Kartki okolicznościowe wydane zostaną w nakładzie 500 sztuk i będą dostępne w Urzędzie Pocztowym Gdańsk 50.

W dniu 27 maja 2014 r. stosowany będzie datownik okolicznościowy „Król Stanisław Leszczyński w Gdańsku 1733-1734” – również w Urzędzie Pocztowym Gdańsk 50. Odcisk datownika uzyskać będzie można przez 28 dni.

W dniu stosowania datownika okolicznościowego, tj. 27 maja 2014 r., zapraszamy na stoisko promocyjno-sprzedażowe Poczty organizowane w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska przy Wielkiej Sali Wety. Stoisko czynne w godzinach 13:30–16:00. Natomiast Urząd Pocztowy Gdańsk 50 (ul. Długa 23/27) czynny jest całą dobę. Walory filatelistyczne Poczty Polskiej można także zakupić w pocztowym sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl

2. Piknik Historyczny – Gdańsk 1734

Wydarzenie historyczne organizowane przez Radę Osiedla Siedlce, nawiązujące do 280. rocznicy oblężenia Gdańska w roku 1734 w wykonaniu Grupy „Garnizon Gdańsk”. W programie m.in. pokazy edukacyjne: mody, uzbrojenia, chirurgii polowej oraz oczywiście życia codziennego oraz zajęcia dla najmłodszych, w tym: nauka musztry na wesoło, przymierzalnia strojów z epoki oraz konkursy. Nie zabraknie oczywiście inscenizacji walk oraz pokazu dawnej taktyki wojskowej z użyciem broni czarno prochowej i białej. Wszystko to w Parku Bema (róg ulicy Zakopiańskiej). Kontakt: pan Andrzej Wardziak, radny Dzielnicy Siedlce.

Patronat Honorowy Wystawy:

 • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz
 • Przewodniczący Senatu Republiki Francuskiej Jean-Pierre Bel

Komitet Honorowy Wystawy:

 • Przewodnicząca Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej Poseł Dorota Rutkowska
 • Przewodniczący Francusko-Polskiej Grupy Przyjaźni w Zgromadzeniu Narodowym Republiki Francuskiej Jean Launay
 • Przewodniczący senackiej Grupy Polsko-Francuskiej Senator Aleksander Pociej
 • Przewodniczący Francusko-Polskiej Grupy Przyjaźni w Senacie Republiki Francuskiej Jean-Pierre Leleux
 • Członek Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej Poseł Agnieszka Pomaska
 • Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu dr Tomasz Orłowski
 • Ambasador Republiki Francuskiej w Warszawie Pierre Buhler
 • Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski
 • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański
 • Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
 • Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek
 • Mer Plélo Patrick Lopin
 • Konsul Honorowy Republiki Francuskiej w Gdańsku dr Monika Tarnowska
 • Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej  Kontradmirał Piotr Stocki
 • Dowódca 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim Pułkownik Pilot Piotr Saniuk
 • Potomek hrabiego de Plélo Hrabia Eric de Lorgeril

Wystawa współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - program "Dziedzictwo kulturowe".