Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 46/47

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Punkt widokowy: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 12

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 16:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Bilety:
Normalny: 8 zł
Ulgowy: 4 zł
Normalny grupowy**: 7 zł
Ulgowy grupowy**: 3 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Bilety:
Normalny: 15 zł
Ulgowy: 7 zł
Rodzinny*: 35 zł
Normalny grupowy**: 14 zł
Ulgowy grupowy**: 6 zł

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Sprzedaż zdjęć/reprodukcji

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska posiada jedną z największych kolekcji dokumentów, fotografii, rycin oraz malarstwa związanych z historią miasta. Oferujemy Państwu możliwość zakupu skanów, zdjęć oraz reprodukcji materiałów z zasobów Muzeum.

Materiały udostępniane są po zawarciu umowy licencyjnej.

Kontakt:

Marcin Kłos, główny specjalista ds. digitalizacji
m.klos(at)mhmg.pl; tel.: +48 789 449 679 

Ewa Grela  
e.grela(at)mhmg.pl; tel.: +48 789 449 676

Hubert Kotarski 
h.kotarski(at)mhmg.pl; tel.: +48 512 418 747


CENNIK USŁUG MULTIMEDIALNYCH

Rodzaj usługi                                                                Cena

Zdjęcie w technice cyfrowej                                       100,00 zł netto

Wydruki zdjęć/rycin                                                       W zależności od rozmiaru i stosowanej techniki


ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT

1. Pracownikom naukowym oraz studentom udziela się zniżki w wysokości do 50% za usługi świadczone w związku z pracami badawczymi.

2. Za pracowników naukowych uważa się absolwentów wyższych uczelni, którzy w zgłoszeniu zadeklarowali cel naukowy i podali temat pracy.

3. Dyrektor Muzeum może uznać osobę, która legitymuje się dorobkiem pisarskim i prowadzi poszukiwania o charakterze naukowym, za spełniającą warunki do korzystania z ulgi przysługującej pracownikom naukowym.

4. Dyrektor Muzeum może obniżyć wysokość cen za usługi lub odstąpić od wymagania zapłaty należności zgodnie z art. 25 Ustawy o muzeach z dn. 21 listopada 1996r. z późn. zmianami. (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007r.).

5. Przy zamówieniach przekraczających 20 szt. zdjęć w technice cyfrowej przyznaje się zniżkę w wysokości 10% od ceny zamówienia.