Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długa 46/47

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Punkt widokowy: 5 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długa 12

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł

pon. 10:00 - 18:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 10:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

pon. 10:00 - 13:00
wt. 09:00 - 16:00
śr. 09:00 - 16:00
czw. 09:00 - 16:00
pt. 09:00 - 16:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Bilety:
Normalny: 8 zł
Ulgowy: 4 zł
Normalny grupowy**: 7 zł
Ulgowy grupowy**: 3 zł

pon. 10:00 - 18:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 10:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Bilety:
Normalny: 15 zł
Ulgowy: 7 zł
Rodzinny*: 35 zł
Normalny grupowy**: 14 zł
Ulgowy grupowy**: 6 zł

pon. 10:00 - 18:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 10:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł

Granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016

 

Nazwa zadania - Zespół Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku – wyniki badań archeologicznych

Rodzaj zadania - opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków

Zadanie ma na celu przygotowanie opracowania stanowiska archeologicznego znajdującego się w obrębie Zespołu Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku. Badania archeologiczne były prowadzone w latach 2001-2004 przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w ramach prac rewitalizacyjnych związanych z przystosowaniem historycznego obiektu na nowy oddział MHMG. 

Zespół Przedbramia w Gdańsku jest jednym z nielicznych zachowanych obiektów na terenie kraju i Europy, który został wybudowany w połowie XIV wieku i przez 200 lat funkcjonował jako główna brama miejska z mostem nad fosą, a następnie pełnił rolę więzienia przez kolejne 200 lat. Odkrycia archeologiczne przeszły najśmielsze oczekiwania, zarejestrowano nieznane elementy architektoniczne oraz interesujące nawarstwienia kulturowe, a także pozyskano niezwykłą i bardzo zróżnicowaną kolekcję zabytków z okresu nowożytnego. Publikacja ma na celu przedstawienie kolejnych etapów rozwoju i przebudowy obiektu wraz z opracowaniem materiału zabytkowego. 

Kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet Ochrona zabytków archeologicznych – 56.000 zł 

Nazwa zadania - Rozbudowa i uzupełnienie kolekcji współczesnej biżuterii z bursztynem Muzeum Bursztynu, oddziału MHMG.
Rodzaj zadania - zakup dzieł sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych.
Głównym celem projektu jest stworzenie najwszechstronniejszej muzealnej kolekcji współczesnej biżuterii z bursztynem w Polsce. Priorytetem jest kolekcja rozumiana możliwie szeroko, obejmująca zarówno najbardziej awangardowe poszukiwania twórcze, będące bardziej wyrazem artystycznej wypowiedzi, luźno związane z użytkową funkcją biżuterii, jak i te bardziej tradycyjne w utylitarnym znaczeniu, ale będące w jakikolwiek sposób nowatorskie w podejściu do technik złotniczych, materiałów, itp. Zbiór prezentuje najciekawsze, najważniejsze, często pionierskie przykłady biżuterii z bursztynem powstałe po 2. wojnie światowej. Zostały stworzone przez twórców nie tylko gdańskich, również z całej Polski i z zagranicy. Jednym z podstawowych celów tworzenia kolekcji jest wystawa stała. Kolekcja ma również za zadanie popularyzację dobrego wzornictwa, aktywizację środowisk twórczych, poszukiwanie niebanalnych rozwiązań formalnych, podniesienie poziomu artystycznego biżuterii z bursztynem.
 
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 145.000 zł - Priorytet - Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
 
Nazwa zadania „Razem Rodacy! Audioprzewodnik po Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku” 
Planowany audioprzewodnik jest chronologicznym słuchowiskiem o losach obywateli II Wolnego Miasta Gdańska (1920- 1939), której centralnym punktem jest bohaterstwo pracowników Polskiego Urzędu Pocztowo- Telegraficznego nr 1 przy Heveliusplatz w Gdańsku 1 września 1939 roku. Scenariusz audioprzewodnika powstał na podstawie publikacji naukowych oraz zebranych i opracowanych naukowo wspomnień pracowników poczty oraz członków dyskryminowanej przez nazistów społeczności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku.
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 26.800 zł - priorytet - Miejsca pamięci narodowej.
 
Nazwa zadania Wystawa "Krzyżacy i Gdańsk w 550 rocznicę zawarcia II pokoju toruńskiego"
 
„… odwracamy dusze nasze na ścieżki pokoju i zgody”. Krzyżacy i Gdańsk w 550 rocznicę zawarcia II pokoju toruńskiego" to międzynarodowa wystawa zorganizowana dla uczczenia rocznicy wydarzenia przełomowego w historii Polski, które wyznacza istotną cezurę czasową w dziejach Gdańska. Od tego momentu rozpoczął się czas prosperity zwany „złotym wiekiem Gdańska”. Pokazane zostaną zabytki związane z wojną trzynastoletnią i kultywowaniem pamięci o niej, ze szczególnym uwzględnieniem Krzyżaków i ich związków z miastem w średniowieczu oraz ich obecności w budowaniu tożsamości kolejnych pokoleń gdańszczan. Wystawa znajdzie swoje miejsce w miejscu szczególnym dla budowania samoświadomości mieszkańców miasta, jakim jest Dwór Artusa. Wystawie będzie towarzyszył katalog.
Będzie ona częścią większego projektu wystawienniczo-naukowo-edukacyjnego.
 
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 113.685 zł - priorytet - Wspieranie działań muzealnych

 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013

 

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ma przyjemność poinformować, iż otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trzech konkursach grantowych. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 180.500 zł. Z pozyskanych w ten sposób środków zrealizowane zostaną projekty w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku oraz Wartowni nr 1 na Westerplatte.


 

Grant 1

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu: Wspieranie działań muzealnych

Nazwa zadania: „Wokół gdańskiej Polonii” 

 

Projekt przewiduje organizację wystawy czasowej "Wokół gdańskiej Polonii" będącej kontynuacją i uzupełnieniem wystawy stałej na temat obrony Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku w dniu 1 września 1939 r. Na wystawie pokazane zostanie życie mniejszości polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Będzie to opowieść o sąsiedztwie polsko-niemieckim, o pokojowym początkowo współistnieniu i antagonizmach narastających po dojściu do władzy hitlerowców. Polacy ukazani zostaną poprzez działalność społeczną oraz udział w polskich organizacjach, co było wyrazem potrzeb zarówno społecznych, jak i patriotycznych. Przedstawimy silny związek pomiędzy postawami patriotycznymi a aktywną działalnością polonijną na niwie kulturalnej.Poprzez pamiątki z działalności polskich organizacji i stowarzyszeń, takich jak Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia", Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki, Związek Harcerstwa Polskiego, Skauci, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Klub Sportowy "Gedania", wystawa pokaże Polaków w wymiarze codziennym. Zwiedzający będą mieli możliwość rozszerzenia wiedzy poprzez lekturę towarzyszącego wystawie folderu oraz informatora.

 

kwota dofinansowania 50 500 zł

wkład własny 17 000 zł

inne dochody 8 000 zł  (ze sprzedaży publikacji)

w sumie 67 500 zł 

 

Grant 2

Wartownia nr 1 na Westerplatte

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu: Wspieranie działań muzealnych

Nazwa zadania: „Wartownia nr 1 na Westerplatte”

 

Zadanie „Wartownia nr 1 na Westerplatte” przewiduje całkowitą zmianę ekspozycji poprzez zmianę plansz wystawowych, zakup nowych gablot wystawienniczych oraz wprowadzenie multimediów: kiosku multimedialnego, monitorów do prezentacji, kamery sterowanej dżojstikiem do przedstawienia komory bojowej, nie prezentowanej dotychczas oraz głośników. Nowej wystawie czasowej towarzyszyć będzie wydanie folderu oraz katalogu poświęconych Wartowni nr 1.

 

kwota dofinansowania 50 000 zł

wkład własny 32 000 zł

inne dochody 30 000 zł (środki pozyskane z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) oraz 21 000 zł (przewidywane przychody z nowej ekspozycji)

w sumie 133 000 zł

 

 

Grant 3

Wartownia nr 1 na Westerplatte

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków

Nazwa zadania: „Gdańsk Westerplatte: Remont konserwatorski Wartowni nr 1”

 

Projekt przewiduje zabezpieczenie przed czynnikami destrukcyjnymi substancji unikalnego obiektu architektury militarnej o kluczowym znaczeniu dla historii Polski – Wartowni nr 1. Prace mają polegać na zabezpieczeniu obiektu przed przenikaniem wody opadowej w strukturę oryginalnego stropodachu, a także konserwacji elewacji w celu powstrzymania jej dalszej destrukcji.

 

kwota dofinansowania 80 000 zł

wkład własny 25 724,40 zł

inne dochody nie dotyczy

w sumie 105 724, 40 zł

 

Prace konserwatorskie oraz nowa wystawa mają na celu ochronę, uatrakcyjnienie i przybliżenie Polakom oraz Gdańszczanom tego wyjątkowego obiektu historycznego.