Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017

Nazwa zadania – Wystawa „Pod królewską koroną. Kazimierz Jagiellończyk a Gdańsk w 560. rocznicę wielkiego przywileju”

Rodzaj zadania – organizacja czasowych wystaw muzealnych

Wystawa zorganizowana z związku z obchodami 560 rocznicy nadania wielkiego przywileju (15 V 1457 r.) przez króla Kazimierza Jagiellończyka dla Gdańska. Projekt przewiduje stworzenie czasowej ekspozycji obejmującej cztery oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, której towarzyszyć będzie katalog oraz folder edukacyjny, zajęcia edukacyjne, cykl wykładów, oprowadzanie kuratorskie oraz gra miejska. Główna część wystawy powstanie w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska, gdzie zaprezentowana zostanie postać Kazimierza Jagiellończyka i jego stosunek do Gdańska w trakcie trwania wojny trzynastoletniej, omówione będą przywileje z lat 1454-1457, ich wpływ na zmianę wizerunku herbu miejskiego, a także recepcja tego herbu w epokach późniejszych – do końca istnienia I Rzeczpospolitej. W oddziałach: Dom Uphagena, i Twierdza Wisłoujście powstaną wystawy planszowe o herbie miejskim w architekturze oraz banderze gdańskiej, natomiast w Muzeum Bursztynu ekspozycja „Bursztynowy herb Gdańska”.

Kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet wspieranie działań muzealnych – 86 500 zł

Nazwa zadania – Podwodne rozpoznanie obszaru wokół Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku

Rodzaj zadania – niedestruktywne rozpoznanie i dokumentacja zasobów dziedzictwa archeologicznego z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych, m. in. Badań powierzchniowych, prospekcji podwodnej, badań geofizycznych, prospekcji lotniczej, skaningu laserowego.

Celem projektu jest podwodne rozpoznanie obszaru wokół Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Do badań wybrano odcinek o długości 650m koryta Martwej Wisły na wysokości Twierdzy Wisłoujście. Projekt zakłada sporządzenie dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej zgodnie z wytycznymi programu AZP dla podwodnych stanowisk archeologicznych. Realizacja zadania w głównej mierze oparta zostanie na nieinwazyjnej prospekcji wskazanego obszaru przy wykorzystaniu aparatury hydroakustycznej oraz podwodnej prospekcji powierzchniowej przy wykorzystaniu wyszkolonego w archeologicznych pracach podwodnych zespołu nurków. W rezultacie stworzona zostanie baza danych podwodnych stanowisk archeologicznych wokół Twierdzy, która przyczyni się do lepszego rozpoznania stanowisk podwodnych w rejonie Gdańska i zapewni w przyszłości lepszy monitoring i ochronę podwodnego dziedzictwa archeologicznego.

Kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet ochrona zabytków archeologicznych – 59 400 zł

 

Nazwa zadania – „Witajcie koledzy!” Konserwacja i udostępnienie pamiątek po rozstrzelanych obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku

Rodzaj zadania – zadania multidyscyplinarne

Główną ideą projektu jest konserwacja i digitalizacja obiektów wydobytych 25 lat temu z masowego grobu obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Równolegle do tych prac podjęte zostaną prace nad odpowiednim wyeksponowaniem pamiątek po Pocztowcach, które powinny stanowić centralny punkt ekspozycji w głównej Sali Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Projekt obejmuje też przypomnienie uroczystości pogrzebowych z roku 1992 poprzez zebranie wspomnień i pamiątek z tego wydarzenia, a następnie poddanie ich digitalizacji w celu wykorzystania na przyszłej ekspozycji dotyczącej pamięci o Pocztowcach.

Kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci 2017 – 46 880 zł

Nazwa zadania – Cyfrowe dziedzictwo Pomorza – digitalizacja i udostępnienie zbiorów MHMG – etap II

Rodzaj zadania – zadanie polegające na udostępnianiu i ponownym wykorzystaniu cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych, w szczególności do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych

Celem zadania jest przeprowadzenie digitalizacji ponad 2500 obiektów i udostępnienie ich na

dedykowanym portalu online. Digitalizowane obiekty to kolekcja grafik (800 wytworzenie odwzorowania i retrospektywna dokumentacja), kolekcja etykiet piwnych (505 – wytworzenie odwzorowań i metadanych), kolekcja sreber (400 konserwacja przygotowawcza, odwzorowania i retrospektywna dokumentacja) oraz kolekcja bursztynu z Muzeum Bursztynu (800 – konserwacja przygotowawcza, odwzorowania, retrospektywna dokumentacja). Portal zostanie zbudowany w oparciu o projekt usług zorientowanych na użytkownika. Projekt realizowany zgodnie z metodyką zarządzania projektami Prince2. Wsparcie merytoryczne zapewniają muzea Międzymuzealnej Grupy ds. Digitalizacji DigiMuz.

Kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet Kultura Cyfrowa – 320 000 zł

Nazwa zadania – Opracowanie scenariusza i projektu nowej wystawy stałej w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku wraz z zapleczem magazynowym

Rodzaj zadania – zadanie popularyzatorsko-edukacyjne

Celem projektu jest opracowanie scenariusza wystawy stałej oraz aranżacji plastycznej wraz z projektem technicznym w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, na podstawie których następnie w następnych latach wystawa zostanie wykonana. Uroczyste otwarcie nowej wystawy stałej planowane jest na 1 września 2019 r. (80. rocznica wybuchu II wojny światowej i 40. rocznica powstania Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku).

Kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci 2017 – 49 104 zł

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016


Nazwa zadania - Zespół Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku – wyniki badań archeologicznych

Rodzaj zadania - opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków

Zadanie ma na celu przygotowanie opracowania stanowiska archeologicznego znajdującego się w obrębie Zespołu Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku. Badania archeologiczne były prowadzone w latach 2001-2004 przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w ramach prac rewitalizacyjnych związanych z przystosowaniem historycznego obiektu na nowy oddział MHMG.