Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Gimnazja

Lekcje muzealne - gimnazja

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na spotkania muzealne organizowane w Ratuszu Głównego Miasta (ul. Długa 46/47), Dworze Artusa (Długi Targ 43/44), Domu Uphagena (Długa 12), Muzeum Bursztynu (Targ Węglowy 26), Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku (Obrońców Poczty Polskiej 1/2) oraz Muzeum Nauki Gdańskiej (Wielkie Młyny 10).

Lekcje prowadzone są od  19 września  2017 roku do końca czerwca 2018 roku przez cztery dni w tygodniu: we wtorki o godz. 10.00, od środy do piątku w dwóch godzinach do wyboru: 10.00 oraz 12.00. Opłata za udział w zajęciach wynosi 10 złotych od dziecka i jest pobierana niezależnie od wieku uczestników, a także w dzień wolnego wstępu. Rezerwacji zajęć prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem wskazanym przy każdym temacie zajęć.

W zajęciach może brać udział tylko jedna klasa, nie dopuszcza się łączenia klas. Każdy opiekun/nauczyciel jednorazowo może zarezerwować maksymalnie dwie lekcje.

Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia - grupa spóźniona bez uprzedzenia ponad 15 minut może nie zostać przyjęta. W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną lub elektroniczną.

Dział Edukacji prowadzi zajęcia dedykowane dzieciom niepełnosprawnym oraz dla grup integracyjnych i szkół specjalnych. W celu umówienia takich zajęć konieczny jest kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia tematyki zajęć i rodzaju niepełnosprawności.

Muzeum zastrzega możliwość odwołania zajęć.

UWAGA: ZAJĘCIA EDUKACYJNE W DWORZE ARTUSA ZOSTAŁY ODWOŁANE DO KOŃCA  CZERWCA 2018 R.

 

RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA

 

NA KRÓLEWSKIEJ DRODZE… O ARCHITEKTURZE ŚWIECKIEJ GDAŃSKA ZŁOTEGO WIEKU – lekcja przedstawiająca dzieje Drogi Królewskiej. Zajęcia obejmują prezentację multimedialną poświęconą najważniejszym zabytkom znajdującym się przy ul. Długiej i Długim Targu. Początek zajęć w sali edukacyjnej a następnie zwiedzanie pierwszej kondygnacji Ratusza Głównego Miasta lub Dworu Artusa. [Katarzyna Kurkowska, 789-449-684]

CO KROK ZABYTEK. O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WOKÓŁ NAS – uczniowie dowiedzą się, co to właściwie jest zabytek i jakie mamy kategorie zabytków, jak w Polsce chronimy zabytki i czym jest dziedzictwo kulturowe oraz lista światowego dziedzictwa UNESCO. [Katarzyna Kurkowska, 789 449 684]

TAJEMNICE GDAŃSKIEJ MEDYCYNY – Gdańsk od XVI wieku był jednym z głównych ośrodków rozwoju nauk medycznych w Rzeczpospolitej. Celem zajęć jest przybliżenie odbiorcom tajemnic i specyfiki medycyny epoki baroku i oświecenia ze specjalnym uwzględnieniem badań i osiągnięć gdańskich chirurgów i doktorów medycyny. Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej. [Dział Edukacji 58 573 31 28]

GDAŃSK PRZEDWCZORAJ, WCZORAJ I DZIŚ. HISTORIA MIASTA ZAKLĘTA W FOTOGRAFII – jak wygląda dziś nasze miasto – wiemy. Ujrzymy, jak wyglądało dawniej, na początku wieku XX. Czy poznamy te miejsca teraz? Czy odnajdziemy w gruzowiskach zniszczonego Gdańska znane nam zabytki? Jak potoczyła się odbudowa miasta nad Motławą? Początek zajęć w sali edukacyjnej. [Katarzyna Kurkowska, 789 449 684]

JAN HEWELIUSZ I GDAŃSK XVII WIEKU – lekcja prezentuje podstawowe fakty z życia i działalności Jana Heweliusza. Przede wszystkim omówione zostaną dokonania Heweliusza na polu nauki, działalność astronoma jako ławnika i rajcy Starego Miasta, a także gdańskiego piwowara. Początek zajęć w sali edukacyjnej. [dr Janusz Dargacz, 519 476 653]

 

MUZEUM BURSZTYNU

 

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM - Przejście przez wszystkie sale ekspozycyjne z bogatym komentarzem dotyczącym wystawy, historii bursztynu i bursztynnictwa oraz wystawy historycznej związanej z Zespołem Przedbramia ulicy Długiej - siedzibą Muzeum Bursztynu. Możliwość korzystania z multimediów, w tym projekcji filmów. Zwiedzanie przewidziane jest dla grup zorganizowanych. [Jolanta Chomko, 512 418 754]

LOCHY DAWNEGO GDAŃSKA – wprowadzająca uczestników w temat rozwoju Zespołu Przedbramia i jego zmiennych funkcji na przestrzeni dziejów. Lekcja wykorzystuje elementy dramy i warsztatów. . [Dział Edukacji 58 573 31 28]

BURSZTYN DAR ERIDANU – będąca omówieniem, czym jest bursztyn, jak powstał, jakie są jego chemiczne i fizyczne właściwości oraz różnorodność form (krople, sople, nadziaki, formy barwne), co to jest inkluzja, jak powstaje, zaprezentowanie inkluzji zwierzęcych i roślinnych. Zajęcia poszerzające program przyrody, wykorzystują proste doświadczenia i bezpośredni kontakt z bursztynem. [Bartek Kentzer, 789 449 649]

BURSZTYNNICTWO W GDAŃSKU – sposoby pozyskiwania i problemy wydobywania bursztynu na terenie Gdańska. Rozwój sztuki bursztynniczej, od pradziejów przez starożytność, średniowiecze, ze szczególnym naciskiem na czasy nowożytne, "złoty okres" – aż do pocz. XX wieku. Zajęcia z prezentacją i zwiedzaniem muzeum. [Renata Adamowicz, 506 703 664]

 

DWÓR ARTUSA

[ODWOŁANE DO KOŃCA CZERWCA 2018 R.]

 

LEGENDY I TRADYCJE ARTURIAŃSKIE – rozwój mitu arturiańskiego i tradycji Okrągłego Stołu w Europie między XII a XVII wiekiem, na przykładzie Ław Dworu Artusa w Gdańsku. [Krzysztof Jachimowicz, 789 449 652]

HISTORIA DWORU ARTUSA – dzieje Wielkiej Hali oraz bractw zasiadających w Ławach. Od Króla Artura do salonu gdańskich elit. [Krzysztof Jachimowicz, 789 449 652]

MOTYWY CHRZEŚCIJAŃSKIE W DWORZE ARTUSA – historie Starego Testamentu jako moralitety, święci - patroni bractw, katolicyzm i protestantyzm na podstawie ikonografii zawartej w dziełach Wielkiej Hali Dworu Artusa. [Krzysztof Jachimowicz, 789 449 652]

 

 

DOM UPHAGENA

 

ŻYCIE CODZIENNE W EPOCE OŚWIECENIA – na przykładzie zamożnego domu gdańskiego młodzież poznaje warunki życia w epoce Oświecenia. Uzyskuje informacje na temat następującej w osiemnastym wieku specjalizacji wnętrz (od wielofunkcyjnych do jednofunkcyjnych), warunków zamieszkiwania bogatych mieszczan i czeladzi, wyposażenia domów, przedmiotów codziennego użytku oraz warunków higienicznych. Lekcja może stanowić dobre uzupełnienie zajęć na temat epoki Oświecenia, realizowanych na historii i języku polskim. [Mariola Krzyżewska, 789 449 664]

 

MUZEUM POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU

 

OBRONA POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU – lekcja przedstawia wydarzenia, które rozegrały się w siedzibie Muzeum Poczty 1 września 1939 roku. Biorący udział w lekcji dowiedzą się, dlaczego Poczta stała się miejscem jednej z pierwszych bitew II wojny światowej? [Kasa 789 449 667]

POLACY W WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU 1920-1939 – lekcja opowiada o sytuacji politycznej, społecznej, religijnej i ekonomicznej na terenie WMG. Omawia także zagadnienie obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, jako wyrazu silnego poczucia patriotyzmu Polaków z Wolnego Miasta Gdańska, Na przykładzie znanych rodów gdańskich narodowości polskiej pokazane będą losy Polaków podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Częścią zajęć są wspomnienia Polaków, dzięki którym uczeń spróbuje odpowiedzieć na pytanie, co znaczyło być Polakiem w Wolnym Mieście Gdańsku i dlaczego Polacy stanęli do obrony Poczty Polskiej? [Kasa 789 449 667]

 

MUZEUM NAUKI GDAŃSKIEJ
(DAWNIEJ MUZEUM ZEGARÓW WIEŻOWYCH)

 

JAK DZIAŁAJĄ ZEGARY? – lekcja połączona z eksperymentem, objaśniająca działanie zegarów różnego typu. Wyjaśnienie czym jest energia, drgania rezonansowe, jak należy pojmować zjawisko czasu. [Monika Głowińska, 512 418 733]

UKŁAD SŁONECZNY JAKO ZEGAR O 8 TARCZACH – lekcja, przedstawia praktycznie (doświadczalnie) skalę wielkości Układu Słonecznego i praktyczne zastosowania obserwacji położenia planet. Naturalne rytmy kosmosu są wyznacznikiem czasu, jest nim też układ planet wokół Słońca… [Monika Głowińska, 512 418 733]

ZEGAR WAHADŁOWY JANA HEWELIUSZA – Opowieść o historii wynalazku zegara wahadłowego ilustrowana działającym modelem zegara Heweliusza. Znaczenie dokładnego pomiaru czasu dla życia codziennego i dla nauki. [Monika Głowińska, 512 418 733]

CZAS Z KOSMOSU – ZEGAR PULSAROWY – Opis działania zegara pulsarowego (w tym zawierają się także informacje o pulsarach, ewolucji kosmosu, skalach czasowych). [Monika Głowińska, 512 418 733]

 

Pełna oferta do pobrania